czwartek, 29/9/2022 | 11:19 CEST
You are here:  / Pozostałe / Dom dziecka fundacja

Dom dziecka fundacja

Kłopoty potomstwa bez rodziców – pomoc dla rodzin przejściowych
Jednym z najważniejszych zadań, które stawiane są przed społecznościami zorganizowanymi oraz ich przywódcami, jest zapewnienie cichego, bezpiecznego dzieciństwa najmłodszym mieszkańcom. Łączy się to z prawem do oświaty, osobistego rozwoju oraz poszanowania godności każdego malucha. Naturalnym środowiskiem, w jakim prawa te są spełniane jest rodzina. W czasie jednak, kiedy tak właściwie rodzina, z punktu widzenia potomka, przestaje istnieć lub też działać, państwo, poprzez swoje instytucje ma obowiązek przejąć ochronę nad maluchem do czasu jego pełnoletniości. Zasada taka była dokonywana także w czasach, kiedy tak właściwie nie było to zapisana w żadnym akcie prawnym. Dzieci pozbawione rodziców znajdowały schronienie w sierocińcach i różnego typu ochronkach. Były one prowadzone przez towarzystwa dobroczynne lub stowarzyszenia – sprawdź Dom dziecka fundacja. Jakość tej opieki bywała czasami bardzo problematyczna, zawsze jednak zakładano w nich możliwość przekazania podopiecznego na wykształcenie rodzinie, która go wybrała, chociaż nie zawsze było to tożsame z adopcją.